"Стария Несебър загина"


Споделям и втория си коментар на статия от последната сесия, този път с отрицателен пример. Първия коментар може да прочетете тук - "Българската история в 100 личности".

"Българската история в 100 личности"Настоящият текст е част от материалите, които трябваше да представя в университета по дисциплина "Същност и структура на културно-историческото наследство" по време на последната сесия. Темата гласеше: "Коментар на статия, засягаща културно-историческото наследство - с положителен и отрицателен пример", като тук първо поствам статията в положителен пример, вдъхновен от колегите-автори от Софийски университет. :)

Възникване и развитие на народно читалище "Виделина-1862" - гр. Пазарджик (1878-1991)

Читалище "Виделина" в наши дни.
Източник: линк.

Поствам реферата във вида, в който съм го представил в университета - добавям единствено няколко снимки. Реферата ми беше курсовата задача по предмет "История на институциите", като периода на разглеждане, според заданието, започва от Освобождението, въпреки че читалището е създадено през 1862 г. Преподаваше ми доц. д-р София Василева, автор на една от книгите, които си купих през първата седмица в университета. За написването на тази курсова задача като основен източник съм използвал летописа на читалището и искам да благодаря на г-жа Елисавета Иванова от библиотеката на Регионален исторически музей - гр. Пазарджик, затова че ми предостави алманаха за ползване и ми даде насоки и редакция за написване на реферата. Самата тя е част от авторския колектив, подготвил изданието.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...